Regulamin

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (AAM Werner Arkadiusz Werner, 60-167 Poznań,). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, działający pod adresem narzedziavalue.pl, prowadzony jest przez firmę:

AAM Werner Arkadiusz Werner, 60-167 Poznań,,
60-167 Poznań, ul. Wołczyńska 50,
nr NIP 7772581727, nr Regon 634457349,
konto bankowe: PLN: 23 1090 1405 0000 0001 0077 1857
EURO:16 1090 1405 0000 0001 1556 8654

dalej nazywaną „Sprzedającym"

2. Zasady dokonywania zakupów

2.1 Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem".

2.2 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

2.3 Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Na dokonanie przedpłaty przyjętych do realizacji zamówień Klient ma czternaście dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.4. Przyjęcie przez Sprzedającego każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane poprzez e-mail lub telefonicznie przez obsługę sklepu.

2.5. Zamówienia w sklepie internetowym narzedziavalue.pl realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego narzedziavalue.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.6. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany jest wybranym przez Klienta przewoźnikiem na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

2.7. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że są oznaczone jako ceny netto. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

3. Zwroty towaru i reklamacje

3.1.W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Sprzedający w ciągu siedmiu dni wykonuje zwrotu należności na konto Klienta.

3.2. Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

3.3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

3.4. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na adres Sprzedającego.

3.5. W przypadku, gdy zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu dziesięciu dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym.

3.6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

4. Pozostałe postanowienia

4.1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 133, poz. 1204). Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

4.2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

4.3 O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

4.4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.narzedziavalue.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego.

4.5. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i Flash, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływa na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu sauermann.com.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

4.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Facebook Twitter Google+ Pinterest